حلال رنگ های ترافیکی

حلال رنگ ترافیکی

حلال رنگ های ترافیکی چیست و چه اهمیتی دارد؟ رنگ ترافیکی یکی از پرکاربرد ترین تولیدات صنایع رنگ شیمیایی هستند. مهم ترین کاربرد این رنگ ها خط کشی محوری جاده ها، ترسیم نماد ها ترافیکی بر بستر خیابان و علائم ... ادامه مطلب