رنگ ترافیکی ممتاز

رنگ ترافیکی ممتاز

رنگ ترافیکی ممتاز رنگ ترافیکی در بستر جاده ها نقش می بندند تا راهی برای انتقال مفاهیم پایه ی رانندگی به رانندگان باشند. متریال رنگ، محصولی شیمیایی است که به طور ویژه برای ترسیم خط کشی ها و نماد های ... ادامه مطلب