رنگ ترافیکی ممتاز

رنگ ترافیکی ممتاز

رنگ ترافیکی ممتاز رنگ ترافیکی در بستر جاده ها نقش می بندند تا راهی برای انتقال مفاهیم پایه ی رانندگی به رانندگان باشند. متریال رنگ، محصولی شیمیایی است که به طور ویژه برای ترسیم خط کشی ها و نماد های ... ادامه مطلب
رنگ ترافیکی زرد

رنگ ترافیکی زرد

رنگ ترافیکی زرد رنگ ترافیکی هر یک برای انتقال مفهومی خاص به مخاطب استفاده می شوند. این رنگ ها استفاده می شوند تا در روز و شب انعکاس مناسبی را در چشم بیننده که می توانند راننده و یا عابر ... ادامه مطلب