رنگ ترافیکی گونه ای از رنگ های صنعتی هستند و کاربرد اصلی آن ها در رنگ آمیزی و خط کشی خیابان ها است. علائم افقی و ترافیکی نقش بسته در جاده ها و خیابان های شهر که در معرض آب و هوای گوناگون قرار می گیرد یکی از اصلی ترین موارد در کنترل ترافیک است.

رنگ سرد ترافیکی

رنگ سرد ترافیکی

رنگ سرد ترافیکی رنگ ترافیکی اصلی ترین عامل در خط کشی جاده ها و ترسیم علائم و نماد های ترافیکی هستند. استفاده از رنگ های ترافیکی به ویژه رنگ های ترافیکی سرد در جاده ها تاثیر فوق العاده ای بر ... ادامه مطلب
رنگ ترافیکی ممتاز

رنگ ترافیکی ممتاز

رنگ ترافیکی ممتاز رنگ ترافیکی در بستر جاده ها نقش می بندند تا راهی برای انتقال مفاهیم پایه ی رانندگی به رانندگان باشند. متریال رنگ، محصولی شیمیایی است که به طور ویژه برای ترسیم خط کشی ها و نماد های ... ادامه مطلب
رنگ ترافیکی زرد

رنگ ترافیکی زرد

رنگ ترافیکی زرد رنگ ترافیکی هر یک برای انتقال مفهومی خاص به مخاطب استفاده می شوند. این رنگ ها استفاده می شوند تا در روز و شب انعکاس مناسبی را در چشم بیننده که می توانند راننده و یا عابر ... ادامه مطلب