رنگ ترافیکی گونه ای از رنگ های صنعتی هستند و کاربرد اصلی آن ها در رنگ آمیزی و خط کشی خیابان ها است. علائم افقی و ترافیکی نقش بسته در جاده ها و خیابان های شهر که در معرض آب و هوای گوناگون قرار می گیرد یکی از اصلی ترین موارد در کنترل ترافیک است.

رنگ ترافیکی

رنگ ترافیکی ژیوان

رنگ ترافیکی جوامع امروز به زبان های واحد و مشترکی به غیر زبان های رایج در میان انسان ها نیاز دارند.  تا به حال به برخی از انواع زبان های مفهومی که در جهان گسترده اند فکر کرده اید؟ تا ... ادامه مطلب