رنگ های ساختمانی

رنگ ساختمانی

رنگ ساختمانی و انواع آن روانشناسی رنگ از تاثیر مستقیم رنگ ها بر انسان بسیار گفته است. رنگ ها بر دیوار ها نقش می بندند و چهره خانه ها و شهر ها را دگرگون می سازند. طراحی دکوراسیون طی قرن ... ادامه مطلب
رنگ آلکیدی

رنگ آلکیدی

رنگ آلکیدی چیست و چه کاربرد هایی دارد؟ صنایع رنگ با وسعت و گسترشی که امروز یافته است تبدیل به یکی از پردرآمد ترین ها در میان صنایع شیمیایی شده است. در این میان موادی وجود دارند که سبب بهبود ... ادامه مطلب
رنگ روغنی ساختمان

رنگ روغنی ساختمان و کاربرد های آنها

رنگ روغنی ساختمان رنگ آمیزی ساختمان و دکوراسیون منزل با استفاده از رنگ های زیبا  متناسب با هویت بصری اشیا بسیار جذاب است. حتما قصد تغییر دکوراسیون و بازسازی رنگ دیوار ها را دارید. یکی از بهترین و مقاوم ترین ... ادامه مطلب