logo-mark-1

رایگان از ما بپرسید

آیا شما هم سوالی دارید؟

 

لطفا سوالات زیر را بخوانید و اگر پاسخ خود را پیدا نکردید،به ما پیام دهید، ما در اسرع وقت به شما تماس خواهیم گرفت.

سوالات متداول

سوالات پر تکرار کاربران و مشتریان

میزان مصرف رنگ سرد ترافیکی در هر مترمربع چقدر است؟

برای رسیدن به ضخامت 700میکرون تر باید حدود یک کیلوگرم رنگ ترافیکی در هر مترمربع مصرف شود

اجراي رنگ سرد ترافیکی به چه صورت است؟

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی براي اجراي رنگ ترافیکی، باید به شرایط سطح محل اجراي رنگ توجه داشت. جهت اجرا، ابتدا درب حلب رنگ را باز کرده و محتوي داخل ظرف را کاملاً به هم بزنید، سپس تینر را به آرامی و با نسبت 5 تا 8 درصد به جزء اصلی اضافه نموده و کاملا به هم بزنید. سپس به وسیله ماشین خط کشـــی ترافیکی مناسب، نســــبت به اعمال رنگ در ضخامت حدود700میکرون اقدام گردد.

مقدار مصرف رنگ سرد ترافیکی در هرمترطول چقدر است؟

در عرض 15 سانتیمتر و براي رسیدن به ضخامت 700 میکرون تر در هر مترطول 150گرم رنگ مصرف می شود.

درصد اختلاط تینر در هر کیلو رنگ سرد ترافیکی چقدر است؟

معمولا بین 5 تا 8 درصد تینر اضافه می شود. توصیه می شود در صورت امکان از کمترین میزان تینر استفاده کنید.

در مناطق با رطوبت بالا از چه نوع رنگهایی میشود براي خط کشی محوري خیابان ها استفاده کرد؟

از رنگ هاي کلروکائوچو می توان استفاده نمود،اما قبل از خرید با کارشناسان شرکت صباشیمی آریا مشورت نمائید.

فرق تینر ترافیکی تابستانه و زمستانه در چیست؟

تینر ترافیکی زمستانه داراي حلال هاي قويتر و نرخ پرش سریعتر می باشد.

نحوه کنترل ضخامت حین اجراي رنگ سرد محوري به چه صورت میباشد؟

ضخامت رنگ ترافیکی با استفاده از ضخامت سنج هاي شانه اي رنگ تر و یا با محاسبه رنگ مصرف شده در واحد سطح قابل کنترل میباشد.

تا چه مدت میتوان رنگ سرد ترافیکی را در انبار نگه داشت؟

در شرایط استاندارد انبارداري، حداکثر مدت زمان انبار داري 6 ماه میباشد.

زمان خشک شدن رنگ سرد ترافیکی چقدر است؟

زمان خشک شدن در دماي 25 درجه سانتیگراد ،40 دقیقه میباشد.

آیا رنگ سرد ترافیکی را روي بتن میشود کار کرد؟

با استفاده از پرایمر مخصوص بتن چسبندگی بهتري ایجاد میشود،اما قبل از اجرا حتما با کارشناسان شرکت دیبا نقش ژیوان مشورت نمائید.

ضمانت ماندگاري رنگ سرد ترافیکی چه مدت میباشد؟

در شرایط استاندارد اجرا ، پس از 6 ماه در معابر شهري و 9 ماه در معابر جادهاي، ماندگاري 50 درصد میباشد.

براي خط کشی محوري با رنگ سرد ترافیکی ،چقدر گلاسبید نیاز است؟

خیر. به دلیل اینکه چسبندگی ایجاد نمیشود و در مدت زمان کوتاهی رنگ از سطح جدا میشود

از ما بپرسید

فرم تماس سریع